ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מי ישלם עבור הוצאותי הרפואיות בעתיד?

תשובהכאשר מסתיים התיק בפשרה או בפסק דין, לא תוחזר לך כל הוצאה רפואית אשר תוציא בעתיד, אלא אם התחייבה לכך חברת הביטוח מפורשות. לכן, יש לדאוג ולהעריך את ההוצאות העתידיות בטרם יינתן פסק הדין או יושג הסכם הפשרה. אם אין ההוצאות הרפואיות נכללות ב"סל הבריאות", כי אז יש לכלול אותן בתוך כלל הפיצוי הנתבע ובתוך הסדר הפשרה.

אם ניתנת ההוצאה הרפואית הצפויה להערכה כספית (למשל - ניתוח פלסטי שצפוי בעתיד), יש לבקש הערכת מחיר ולצרפה לתביעה. בנושא ההוצאות הרפואיות בעתיד, טוב יותר מצבם של מי שנפגעו בתאונת דרכים אשר הוכרה כתאונת עבודה; שכן, אין הביטוח הלאומי מגביל את הנפגע, ומי שמצוי באחריותו זכאי ממילא לכיסוי כל הוצאותיו הרפואיות - בעבר, בהווה ובעתיד (אם כי אף זאת בהגבלות המתאימות).