ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

עורך הדין אליו פניתי מייצג גם חברות ביטוח. האם אין כאן ניגוד אינטרסים? האם אין לי סיבה לחשוש?

עליך לברר מיהי חברת הביטוח אשר אותה עומד הנך לתבוע (הדבר ניתן לבירור בנקל לפי תעודת הביטוח). אם עורך הדין שלך מייצג חברת ביטוח זו, הוא עלול למצוא עצמו במצב של ניגוד אינטרסים, ובעצמו יסרב לקחת על עצמו את התיק. אבל העובדה שעורך הדין מייצג גם חברות ביטוח אחרות אינה צריכה להטריד אותך. רבים מעורכי הדין בתחום הנזיקין מייצגים לקוחות נגד חברות ביטוח, לצד עבודתם כמייצגים של חברות ביטוח אחרות. אם, מסיבה כלשהי, אתה מבקש להיות מיוצג על-ידי עורך דין, כנגד חברת ביטוח שאיתה יש לו קשרי עבודה שוטפים, מן הראוי כי תחתום על הסכמה בכתב שאתה מודע למצב המיוחד. אין זה מצב בריא: אך הוא אינו אסור ולעיתים יש בו אף יתרון, בעיקר בתיקים פשוטים או בהשגת "תשלום תכוף".