ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

חברת הביטוח שלחה אלי חוקרים פרטיים. מדוע? האם הם אינם מאמינים לי? האם עלי לשתף פעולה עם החוקרים? מה אומר להם?

חוקרים פרטיים נשלחים על-ידי חברות ביטוח על מנת לברר את נסיבות המקרה, ולעמוד, בשלב מוקדם ככל האפשר, על היקף הנזק. זאת כדי שחברת הביטוח תוכל להקציב את סכום הכסף המשוער בעתודות שלה, לצורך תביעות התלויות ועומדות נגדה. החוקרים שנשלחו אליך אינם מטעם רשות כלשהי, ועל כן אין חובה חוקית להשיב לשאלותיהם. מצד שני, שיתוף פעולה סביר איתם לא יפגע באינטרסים שלך, אך כדאי לך להיוועץ בעורך הדין שלך לפני שאתה עושה כן. אל תמהר לחתום על הודאות כאלה ואחרות, ואת המידע שמבקשת ממך חברת הביטוח עדיף כי תעביר באמצעות פרקליטך.