ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

האם יהיה עלי לשלם מס הכנסה על הפיצויים שאקבל?

פיצויים בגין נזקי גוף כשלעצמם פטורים מתשלום מס הכנסה, אולם בהתאם להנחיות הקיימות נראה כי הריבית עליהם חייבת במס הכנסה. בעבר ניכו חברות הביטוח מס זה במקור, אלא אם כן הומצא להן אישור מתאים מפקיד השומה על פטור ממס הכנסה או על שיעור מס מופחת. התשובה היא, אם כן, שהפיצוי עצמו, כלומר הקרן כולל הפרשי הצמדה, פטור ממס הכנסה; אבל הריבית המצטברת עשויה להיות חייבת במס. כדאי לקחת זאת בחשבון כאשר שוקלים אם לסיים את התיק בפשרה או להביאו לדיון בבית המשפט.

כאשר מגיעים להסכם פשרה עם חברת הביטוח, הרי שהסכום המוסכם, שהוא אחד, כולל אומנם בדרך כלל את הריבית ואת הפרשי ההצמדה, אך לא מפרט ומבדיל ביניהם. אם מסתיים העניין בפסק דין, מחייב המשפט את חברת הביטוח לשלם סכום מסויים של הקרן, כשעליו נוספים הפרשי הצמדה וריבית, כל אחד בנפרד; כך שאפשר לדעת מהו סכום הריבית, וסכום זה - חייב במס הכנסה. בנוסף, יש להעיר כי הסעיף בפקודת מס ההכנסה הקובע את הפטור לפיצוי בגין נזק גוף, מתייחס לתשלום חד פעמי. לשון זו עלולה לגרור בעיות במקרה של פיצוי בדרך של תשלומים עתידיים ותקופתיים, אך לא ידוע, עד כה, על מקרה בו ניסה מס הכנסה לטעון כזאת או לגבות מס מפיצויים בגין נזקי גוף.