ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

בחרתי לנהל משפט. כיצד יתנהל? כמה זמן יימשך?

ראשית, עליך להגיש כתב תביעה לבית המשפט המוסמך. לאחר מכן תגיש חברת הביטוח כתב הגנה, ואז יחלו הליכי ביניים של החלפת שאלונים וגילויי מסמכים. בית המשפט ימנה מומחה רפואי, ולאחר שזה יתן את חוות דעתו - ייקבע התיק לישיבה ראשונה, הקרויה "קדם משפט". בכל השלבים המקדמיים לא חייב הנפגע להופיע בבית המשפט (אם כי הוא מוזמן), ויכול להסתפק בהופעה של פרקליטו.

ישיבת קדם המשפט נועדה לנסות לברר אפשרויות של פשרה או השגת הבנות כאלו ואחרות בין הצדדים. אם נכזבה התוחלת להגיע להסדר פשרה, יורה בדרך כלל בית המשפט לצדדים להגיש עדויות ראשיות בתצהיר, יחד עם תיקי המוצגים, שאותם רוצים הצדדים להגיש לבית המשפט. אז ייקבע התיק לשמיעת הוכחות, שפירושה הבאת עדים בפני בית המשפט. העדים ייחקרו בחקירה ראשית ונגדית, אחר כך יישמעו הסיכומים על-ידי פרקליטי הצדדים (או יוגשו סיכומים בכתב), ולאחר מכן, יש לקוות שתוך זמן סביר, יינתן פסק הדין. יוצא איפוא, כי הנפגע חייב להופיע לדיון רק לצורך מתן עדותו. לכל שאר הישיבות אין הוא חייב להופיע, אם כי הדבר רצוי מאוד.