ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מה עדיף, פשרה עם חברת הביטוח או ניהול משפט?

לשאלה הזו אין כמובן תשובה חד משמעית. הכל תלוי בגובה הצעת הפשרה העומדת לדיון, ומנגד - בבית המשפט ובשופט שידון בתיק. עורך דין בעל נסיון יסייע לך לבצע הערכת מצב מפוכחת, מבלי לשגות באשליות שממתין לך סכום אסטרונומי, כאשר התיק אולי אינו מצדיק זאת.
מאידך גיסא, חבל להסתפק בהצעה נמוכה, כאשר יש סיכוי שהפיצוי יהיה גבוה הרבה יותר.
צריך לקחת בחשבון גם את אופיו של הנפגע. יש נפגעים החוששים לבוא ולהעיד בבית המשפט. על כן, אפשר לומר כי עקרונית עדיפה פשרה, אם היא סבירה בסכומיה. אולם זאת יוכל לקבוע רק עורך הדין המייצג את הנפגע, בעצה אחת כמובן עם הנפגע עצמו. יתרונה העיקרי של הפשרה הוא בכך שהיא מהירה והכסף משולם מיידית. אבל אם הנפגע אינו חש עצמו "לחוץ" מבחינה כלכלית, עדיף לעיתים לפנות לבית המשפט, בעיקר אם הפיצוי המוערך גבוה במידה ניכרת מהסכום שמציעה חברת הביטוח לנפגע.