ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מה דין נפגע שהוא חבר קיבוץ?

עקרונית, אין כל הבדל בין חבר קיבוץ לבין נפגע אחר. הקושי נובע מכך שחבר קיבוץ אינו מקבל תמיד משכורת ואין לו תלוש שכר; אולם בתי המשפט פיתחו שיטה, שלפיה הם אומדים, לפי עיסוקו של הקיבוצניק שנפגע, מה היה גובה שכרו אילו עבד מחוץ לקיבוץ. במקרים רבים הם גם מסתפקים בקביעת פיצוי, על בסיס של שכר ממוצע במשק.
ההבדל העיקרי הוא אולי בכך שהפיצוי שיקבל הנפגע יעבור לעיתים לקופת הקיבוץ ולא ייוותר בידיו - כך לפחות מקובל ברוב הקיבוצים.