ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

עקב התאונה נעדרתי מעבודתי, אולם למרות זאת מעבידי שילם לי שכר. מה הדין?

מעביד כמו שלך נקרא בלשון החוק "מיטיב נזק". אם לא היתה עליו חובה מכוח החוק או מכוח הסכם עבודה קיבוצי לשלם את שכרך בתקופת ההיעדרות מהעבודה, יש לו זכות תביעה עצמאית וישירה כנגד חברת הביטוח. על-פי רוב, אין נוהגים כך, אלא כוללים את זכותו לתביעה בתוך תביעת הנפגע. כלומר, אם הנפגע סבור שיהיה עליו להחזיר למעביד את השכר שקיבל, עליו לצרף מיסמך מתאים, ולכלול את הסכום האמור בתביעתו. לאחר שיקבל את הפיצויים מחברת הביטוח - ישיב למעביד את המגיע לו. זה הדין גם ביחס לכל מיטיב אחר, למשל ידיד שראה את הנפגע בצר לו ותמך בו כספית בתקופה הקשה. הדברים חשובים לעניין דרישת השיפוי של חברות הביטוח, שכן כאשר זו מסלקת (כלומר משלמת) את התביעה, היא כוללת בפיצוי גם תביעות אפשריות של כל המיטיבים למיניהם.