ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

אני בעל עסק עצמאי, ונפגעתי בתאונת דרכים. האם אקבל פיצוי מלא על הנזקים?

דינו של בעל עסק עצמאי דומה עקרונית לדינו של כל נפגע תאונה. הבעיה אצל בעל עסק עצמאי נעוצה בכך שקשה לאמוד במדויק מה סכום הכסף שהפסיד עקב פגיעתו ומוגבלותו, שכן עצמאים אינם מרוויחים בהכרח סכום קבוע לכל חודש. אפילו יוכח כי פחתה הפעילות - עדיין לא ברור אלו עבודות שאבדו עקב סגירת העסק בעת התאונה לא שבו מאוחר יותר, כך שהכנסתו של התובע רק נדחתה, אך לא אבדה.
עצה טובה אחת: אם אתה מאושפז בבית חולים או מרותק לביתך בשל הפגיעה, נסה לצמצם את נזקיך ושכור עובד חליפי שימלא את מקומך ויפעיל את העסק. הוצאות אלו הן בהחלט בגדר הנזקים שהנפגע זכאי לקבל בגינם החזר מחברת הביטוח, ולעיתים אף במסגרת התשלום התכוף.