ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

אני עומד לסיים תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בפשרה עם חברת הביטוח. החברה דורשת שאחתום על כתב קבלה ושחרור. האם כדאי לחתום?

למעשה, הנך חייב לחתום על כתב קבלה ושחרור, בו אתה מצהיר כי קיבלת את הכספים הנקובים במיסמך לסילוק מלא וסופי של כל תביעותיך מחברת הביטוח. זהו נוסח סטנדרטי, הנהוג אצל כל חברות הביטוח, ובלעדי החתימה על המיסמך לא תשחרר חברת הביטוח את כספי הפיצויים.

כדאי לזכור בעניין זה כמה דברים: החתימה על כתב הקבלה פירושה כי בכך נסגרת תביעתך סופית, ולא תהיה רשאי להעלות כל תביעה נוספת. שנית, בדרך כלל מנוסח כתב הקבלה כך, שהתביעה הינה לסילוק תביעת הנפגע, לרבות כל תביעות המיטיבים. לכן קיים סעיף שיפוי, ובו מודיעה חברת הביטוח לנפגע - "דע לך שאם תתעורר תביעה כלשהי, ויפנה אלינו מישהו בתביעה כי נחזיר לו כספים בגין הפגיעה שנפגעת אתה בתאונת הדרכים, ועליה אתה מקבל עכשיו פיצוי, נחזור ונדרוש כספים אלה ממך".

חשוב על כן לקרא היטב את סעיף השיפוי, ולהוסיף בו במידת הצורך כי הוא לא יחול על מיטיבים מסויימים, כמו המוסד לביטוח לאומי, וכן על הוצאות רפואיות והוצאות אישפוז בעבר או בעתיד ככל שהן במסגרת "סל הבריאות". במלים אחרות, חשוב לסייג את סעיף השיפוי הכוללני, כדי שחברת הביטוח לא תבוא אליך בדרישות כספיות בעתיד.