ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

האם לאחר חתימה על כתב קבלה ושחרור או לאחר פסק דין, אפשר עדיין לפתוח את התיק?

בשום פנים ואופן לא! חשוב מאוד להבין זאת: עם מתן פסק הדין או החתימה על כתב קבלה ושחרור, מסתיים העניין באופן סופי, במיוחד אם מדובר באדם בוגר האמור להבין את מעשיו. בית המשפט יתיר לנהל דיון מחודש רק במקרים יוצאי דופן, שבהם התברר כי הנפגע חתם על כתב קבלה תמורת סכומים מגוחכים ולאחר שפותה לחתום. גם טענות אלו הועלו בפני בית המשפט רק כאשר מדובר היה בתביעות של קטינים, וגם אז התקבלו במקרים נדירים ביותר. באופן רגיל, חתימה על כתב קבלה סוגרת את התיק סופית.