ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מה קורה בתאונת פגע וברח, או כאשר לנהג הפוגע לא היה ביטוח או לא היה רישיון? מי יפצה אז את הנפגעים?

במקרים שבהם אין חברת ביטוח או שחברת הביטוח אינה ידועה, מופנות כל התביעות אל גוף שהוקם על-פי חוק ושמו "קרנית". גוף זה מיועד במיוחד למקרים כאלה, שבהם אין חברת ביטוח, והוא פועל כחברת ביטוח רגילה לכל דבר ועניין. לכן, תביעות מסוג זה יש להפנות אליו.