ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

כאשר תאונת דרכים נחשבת גם כתאונה בעבודה, מתי צריך להגיש את התביעה לביטוח הלאומי?

את התביעה לביטוח הלאומי רצוי להגיש מוקדם ככל האפשר, שכן ההליכים במוסד לביטוח לאומי מתנהלים למרבה הצער באיטיות רבה, ועד אשר יחל הנפגע לראות כסף - יעבור ממילא זמן רב. עיכוב הגשת התביעה לביטוח הלאומי יעכב גם את הבשלתה של תביעת הנזיקין כנגד חברת הביטוח. העצה היא, על כן, למהר ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי, מה גם שמדובר בסך הכל במילוי טופס והגשתו בסניף המתאים של המוסד לביטוח לאומי. כאשר הנפגע עובד במוסד ציבורי (כמו התעשיה האווירית, התעשיה הצבאית, או מקומות עבודה מאורגנים וגדולים), אזי מוגש טופס התביעה לביטוח הלאומי באמצעות המעביד, ולמעשה נחסכת מהעובד הטירחה (לפחות בשלב הראשון), שכן גם את משכורתו ימשיך לקבל ישירות מהמעביד. אך תמיד חלה על הנפגע חובת ההגשה של תביעה לגימלת נכות.