ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

האם אפשר לדרוש פיצוי בדרך של קבלת משכורת חודשית?

אפשרות זו קיימת עקרונית בחוק, אך היא מיוחדת למקרים מסויימים מאוד, כפי שהוסבר בפרק שדן בתשלומים עיתיים. בדרך כלל, התשובה היא לאו מוחלט. הפיצוי המשתלם על-ידי חברת הביטוח משתלם בסכום אחד, חד-פעמי, על מנת לסלק את כל תביעותיו של הנפגע - אלו שבעבר ואלו שיהיו בעתיד.
אין אפשרות לקבל את הפיצוי בגין הנזקים בעתיד באופן של תשלומי משכורת או תשלומי קיצבה חודשיים. אין לכך כל אסמכתא בחוק, וגם בתי המשפט וחברות הביטוח לא יסכימו לכך. לדרישה כזו יש סיכוי רק במקרים קשים ומיוחדים, כאשר הנכות היא בשיעור 40% ומעלה, או כאשר מדובר בתביעת תלויים, או כאשר זהו מקור ההכנסה היחיד הצפוי לנפגע. אך גם במקרים אלה לא תמיד יסכימו בתי המשפט להשתמש בסמכותם ולפסוק תשלומים עיתיים.