ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

כמה שכר טירחה עלי לשלם לעורך הדין? האם צריך לשלם זאת מראש?

שכר הטירחה בתביעות על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קבוע במדוייק בחוק. אין שום צורך לשלם לעורך הדין סכום כלשהו מראש. הוא יקבל את שכרו באחוזים מהתוצאה הסופית. כאשר מסתיים התיק בפשרה, יהיה שכרו של עורך הדין 8% מסכום הפיצוי המוסכם. אם הפשרה הושגה רק לאחר הגשת תביעה לבית המשפט יהיה שכר הטירחה בשיעור 11%. אם הסתיים התיק בפסק דין, יקבל עורך הדין 13%, הכל מתוך הסכום הכולל של הפיצויים. לסכומים אלה יש להוסיף מע"מ. תמורה זו אינה כוללת טיפול בערעור.