ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מה צריך להכין לצורך הגשת תביעה?

ראשית, אל תזניח את בעיותיך הרפואיות רק כדי להתכונן משפטית. עם זאת, עם מאמץ קטן ובתשומת לב מסויימת, תוכל לחסוך לעצמך הרבה כאבי ראש וטרדות בעתיד. קודם כל, שמור כל מיסמך הנוגע לתאונה וצלם אותו. כדאי שתכין לך תיק מיוחד, שבו תשמור כל מיסמך הנוגע לתאונה, לנזק שנגרם לך ולהוצאותיך. אם תרצה בעתיד להוכיח הוצאה מסויימת ולא תמצא את הקבלות - אתה עלול להפסיד סכומי כסף ניכרים. דרוש קבלה על כל הוצאה שהוצאת, על מוניות, רכישת תרופות, רכישת אביזרי עזר, ואף על עזרה בבית. אם לעוזר/ת אין פנקס קבלות, דאג להחתים אותם על דף נייר. כך הדבר גם באשר למיסמכים הרפואיים: שמור את תעודת השיחרור מבית החולים, את תעודת חדר המיון, את כל האישורים הרפואיים וההפניות הרפואיות שקיבלת במהלך הטיפול וכן את תוצאות הבדיקות שעברת. כדאי לצלם גם את מיסמכי הרכב ואת תעודת הביטוח התקפים לעת קרות התאונה: ייתכן למשל שיחלוף זמן עד שתגיע לעורך הדין ותגיש את התביעה, ובינתיים תזרוק את תעודת הביטוח הישנה. במצב כזה, וכאשר תתעורר בעייה כלשהי, לא יהיה בידך מיסמך חשוב כל כך. ועוד דבר חשוב מאין כמוהו: מייד לאחר התאונה דאג כי תימסר הודעה מתאימה לחברת הביטוח. על-פי תנאי הפוליסה, חלה על המבוטח חובת הודעה לחברת הביטוח. אם היית בין נוסעי המכונית או הולך רגל, ולא בעל הפוליסה, כדאי שתוודא כי בעל הרכב דיווח לחברת הביטוח שלו על התאונה ועל נסיבותיה. דבר זה יקל בעתיד על הגשת התביעה ועל ההתמודדות מול חברת הביטוח.