ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

האם אני חייב לחזור לעבודה, אם אין לי חופשת מחלה?

על-פי החוק, חלה על הנפגע חובה לעשות ככל יכולתו לצימצום הנזק. במילים אחרות, אינך בן חורין להחליט על דעת עצמך לקחת חופשה בעקבות תאונת הדרכים, מעבר לחופשה שקצב לך הרופא. אם אתה סבור כי אינך מסוגל לחזור לעבודה, עליך לבקש חופשת מחלה נוספת, ורק אז תקבל פיצוי על היעדרותך מעבודה. אם נעדרת מעבודתך שלא על-פי אישור רפואי, אתה מסתכן באובדן פיצוי זה.
מאידך גיסא, אם אושרה לך חופשת מחלה, ובחרת בכל זאת לעבוד, אתה עלול להסתבך עם ביטוח לאומי, כאשר מדובר גם בתאונת עבודה. גם חברת הביטוח עלולה לטעון נגדך כי נזקך אינו חמור כפי שאתה טוען. בקיצור, כבד את הוראות הרופא ואל תחליט על דעת עצמך.