ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

נפצעתי בתאונת דרכים קלה לפני 5 שנים. לא תבעתי אף אחד. האם אני רשאי עדיין להגיש תביעה?

בהחלט כן. על פי חוק ההתיישנות יש משך זמן של שבע שנים כדי להגיש תביעה, כאשר את שבע השנים האלו סופרים מיום שנולדה העילה (ובמילים פשוטות: מיום התאונה). כמובן שאין זה רצוי להמתין זמן כה רב, שכן לבד מן העובדה שגם מועד תשלום הפיצוי נדחה, הרי שדברים משתכחים ואחר כך יקשה להוכיח את התביעה. חשוב כמובן לשמור את כל המיסמכים אודות מה שאירע וכן חשוב כי תמסר לחברת הביטוח הודעה על אירוע התאונה. כל אלה אינם תנאי להגשת התביעה כחלוף זמן, אך הם עשויים להקל על הוכחת התאונה והנזקים (שלא יאמרו אח"כ שהמצאת אותם מלבך). אגב, חשוב לדעת כי לגבי קטינים אשר נפגעו בתאונת דרכים בהיותם מתחת לגיל 18 לא מביאים בחשבון לעניין שבע השנים את כל התקופה שמיום התאונה ועד הגיעם לגיל 18. על פי החוק, ודבר זה אינו מיוחד דווקא לתאונות דרכים, תקופת ההתיישנות של שבע שנים אצל קטינים מתחילה רק בהגיעם לגיל 18, כך שיכול בהחלט להיות שאם ילד נפגע בהיותו תינוק או צעיר מאד, יחלפו עוד שנים רבות עד לסוף תקופת ההתישנות. קטין שנפגע בהיותו מתחת לגיל 18 - התביעה מתיישנת עם הגיעו לגיל 25.