ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

לפני תאונת הדרכים שבה נפגעתי, הייתי שכיר. פרט לכך היו לי הכנסות צדדיות, שעליהן לא דיווחתי למס הכנסה. האם חברת הביטוח תפצה אותי על אובדן כל ההכנסה?

הדבר יישמע אולי מוזר ומפתיע, אך על פי תקדימים משפטיים החלים כיום לפי פסקי דין של בית המשפט העליון - אין מניעה לקבל פיצוי גם עבור אובדן הכנסות צדדיות (כאלו שלא דווח עליהן למס הכנסה)! אומנם על פי הוראה הקיימת בפקודת מס הכנסה, על כל מי שמגיש תביעה לפיצויי נזיקין להעביר עותק ממנה אל פקיד השומה (מסיבות מובנות), אך להוראה זו אין "שיניים", והיא בבחינת "הלכה ואין מורין כן".

אין קיום ההוראה הזו מהווה תנאי לדיון בתביעה או למתן פיצוי גם עבור הכנסות שלא דווחו למס הכנסה. עם כל הפגם שנראה בדבר, השאלה הינה לכל היותר שאלה של מידת ההוכחה: כי אם לא דיווחת על ההכנסות ולא רשמת אותן, כיצד תוכל להוכיחן על מנת לקבל פיצוי עליהן? ככלל, בתי המשפט לא ששו לפסוק פיצוי עבור הכנסה שהועלמה, אך באופן עקרוני הדבר אפשרי.

קיימת גם גישה אחרת בפסיקה הנלחמת בתופעה, וזאת בעיקר על ידי הערמת קשיים גדולים יותר באשר לאפשרות ההוכחה של הכנסה בלתי מדווחת. יש גם לזכור כי בהחלט תתכן אפשרות שמידע אשר יוצג בבית משפט בדבר הכנסות בלתי מדווחות יגיע בדרך כלשהי למס הכנסה. לא נעים. ככלל, בהחלט ניתן להביא בחשבון לצורך קביעת בסיס ההכנסה לעניין גובה הפיצוי, גם הכנסה שהועלמה מן השלטונות. אגב, לעניין זה אין כמובן הבדל בין שכיר לבין עצמאי