ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

בנוסף לפגיעות שנפגעתי בגופי נגרם בתאונה גם נזק רב למכוניתי. כנגד איזו חברת ביטוח תוגש התביעה על נזק הרכוש לרכב?

התביעה לפיצוי על נזקי גוף הינה נפרדת לחלוטין מהתביעה לפיצוי על נזק הרכוש למכונית, והכללים שונים, כך שאין כל מניעה שהתביעות תוגשנה כנגד חברות ביטוח נפרדות. בעוד אשר לעניין נזקי הגוף אין כל חשיבות לשאלה מי אשם באירוע התאונה - הרי שלעניין הפיצוי בגין נזק הרכוש למכונית - שאלה זו חשובה ביותר. תוכל להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח של המכונית שלך אם יש לך ביטוח מקיף, אך דבר זה עשוי להיות כרוך בתשלום השתתפות עצמית והפסד פרמיות. לכן עדיף להגיש את התביעה כנגד נהג המכונית השנייה וחברת הביטוח שלו, בתנאי שהוא אשם בתאונה. כך או אחרת, יש לזכור כי התביעה לנזקי רכוש הינה נפרדת לחלוטין.