ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

חברת הביטוח נגדה הגשתי תביעה לפיצויים בעקבות פציעתי בתאונת דרכים נמצאת בפירוק, ואין בידה כספים לתשלום, מה מצבי?

אל דאגה, גם בעניין זה דאג המחוקק במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לפתרון מיוחד, החל רק על נפגעי תאונות דרכים. על פי החוק הוקם תאגיד (חברה) מיוחד, הקרוי "קרנית", אליו מופנות תביעות מעין אלו. אחד מתפקידיה של "קרנית" הוא לשלם פיצוי לנפגעי תאונות דרכים, כאשר המבטח המקורי נמצא בפירוק. יוצא איפוא כי בניגוד למקרים אחרים שבהם עקב פירוק חברת הביטוח ייתכן והנפגע או המבוטח יישארו ללא פיצוי, הרי שבמקרים של נפגעי תאונות דרכים תמיד יהיה גורם אשר ישלם את הפיצוי. במקרה זה תהיה זו "קרנית", אשר תשלם לנפגע את מלוא הפיצוי המגיע לו על פי החוק, כך שהוא כלל לא יפגע מן העובדה שחברת הביטוח בפירוק. לאחרונה נעשה שימוש בסעיף זה בעניין חברת "הסנה", אלא ששם היה צורך בתיקון קל בחוק על מנת לאפשר את הטיפול על ידי "קרנית", שכן חברת "הסנה" לא פורקה באופן פורמלי, אך למעשה חדלה לתפקד ולשלם.