ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

האם יש הבדל כלשהו בסכומי הכסף המשולמים כפיצוי לנשים או גברים?

בעיקרון, אין כל הבדל אם הנפגע הינו גבר או אשה. למעשה כלל זה חל בכל תביעות הנזיקין, לא רק בתאונות דרכים. העקרונות שווים, אך ניתן לומר כי ישומם ומתן הביטוי הכספי של הנזקים השונים תלויים בחיי המעשה ובאופי ההוכחות שתובאנה בפני בית המשפט.

ככלל, מקובל לומר כי ממוצע רמת השכר של נשים נמוך מזה של הגברים, ועל כן יתכן כי גובה הפיצוי הכולל יהיה נמוך יותר, אולם אין זה נושא הקשור דווקא לתאונות דרכים. פרט לכך יתכן בהחלט לומר כי נשים מופלות דווקא לטובה. לדוגמה - אשה שנפגעה תזכה בדרך כלל לפיצוי גם עבור עזרה במשק בית. גבר עם אותה רמת נכות, אפילו רווק, לא תמיד יקבל. אצל אשה - הנכות הקוסמטית-אסטתית תקבל משמעות יותר מאשר אצל הגבר. בתביעת תלויים חלקה של האשה כפול משל כל האחרים! אלה הם חיי המעשה, אם כי כאמור העיקרון שווה בשני המינים.