ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

נסעתי לבקר קרובי משפחה הגרים בשומרון ותוך כדי נסיעה הותקפנו על ידי מטח אבנים ונפגעתי כאשר ישבתי ברכב האם ביכולתי לתבוע את חברת הביטוח של המכונית, כתאונת דרכים?

כל מי שנגרם לו נזק גוף תוך כדי שימוש ברכב מנועי ייחשב לנפגע תאונת דרכים ויהיה זכאי לפיצויים על פי החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. לכאורה איפוא גם במקרה של פגיעה מאבן שהושלכה בפעולות האינתיפאדה זו תאונת דרכים. כך למעשה היה הדין בעבר, אז תוקן החוק ובהגדרת המונח "נפגע" נקבע כי יהא זה אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים למעט אם נגרם מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. בעבר היה בידי הנפגע לבחור לאיזה מסלול של פיצוי לפנות אם

כנגד חברת הביטוח של הרכב או לפנות לביטוח לאומי במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. מאז תיקון החוק אין עוד בחירה, וכל פעולות האינתיפאדה יטופלו במסגרת הבטוח הלאומי בלבד