ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

משכורתי ערב התאונה היתה כ 3,000 ש"ח ברוטו לחודש, איזה חלק מהשכר יובא בחשבון לצורך קביעת גובה הפיצוי המגיע לי?

כל השכר ברוטו יובא בחשבון באופן עקרוני, אך לצורך עריכת החשבון ינוכה ממנו סכום בגין מס הכנסה בשיעור שלא יעלה על 25% מהשכר. יוצא איפוא שאם הניכוי בפועל משכרך עבור מס הכנסה היה בשעור של 10% בלבד ינוכה רק שיעור זה ולא יותר. מאידך אם שכרך היה גבוה כמה מונים ועמד למשל ע"ס 24,000 ש"ח לחודש, כי אז לא יובא כל השכר בחשבון אלא רק אותו חלק השווה פי שלוש מן השכר הממוצע במשק, שעומד כיום על כ- 7,000 ש"ח כך שבמקרה זה יובא בחשבון שכר מקסימלי של 21,000 ש"ח, וגם ממנו ינוכה שיעור של 25% בגין מס הכנסה. כל השכר מעבר לזה אינו מובא בחשבון ואין ספק כי הדבר משפיע במדה רבה על גובה הפיצוי.