ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

אם אמתין עם תביעתי האם אני מפסיד? האם הסכומים צמודים?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בנוי ומבוסס על עיקרון ההצמדה, כך שבאופן בסיסי הפיצוי מחושב תמיד לפי ערכים צמודים הווה אומר אם הוגשה תביעה כחלוף שנתיים מיום התאונה ורק לאחר שנתיים נוספות ניתן פסק הדין ישוערכו כל

הסכומים ויוצמדו ליום מתן פסק הדין. אך זהירות, לא תמיד המדד עולה! למעשה אף יותר מכך, שכן בסעיפים מסוימים תוסף אף ריבית צמודה, שיעורה עד יום 1.6.93 8% לשנה ומיום זה ואילך 4% לשנה. כיום הריבית משתנה מידי מספר חודשים על פי צו של משרד האוצר. יודעי דבר יאמרו כי אין בנמצא אף בנק שיתן תשואה כזו, יחד עם זאת, לא פעם ההמתנה תהיה בעוכריך שכן אם כספי הפיצויים יהיו כבר בידך תוכל אולי לעשות בהם שימוש נבון יותר ועל כל פנים תוכל כבר להנות מן הכסף. מאידך ייתכנו מקרים שהנתונים במשק ישתנו וישפיעו על גובה הפיצוי או תקבולים שאתה עשוי לקבל מן המוסד לביטוח לאומי, שוויים הריאלי הולך ועולה ועשוי ל"בלוע" את תביעתך. כל אלה שיקולים שיש בהם להשפיע על ההחלטה.