ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

התאונה גרמה ועוד תגרום לי סבל גופני מתמשך לכל ימי חיי, אין לי יותר אותה הנאת חיים כמקודם. הכאב רב והפיצוי המוצע עבור "כאב וסבל" הינו מגוחך. האם יש מה לעשות?

התשובה חד משמעית, אין מה לעשות בעניין גובה הפיצוי עבור "כאב וסבל", שכן זה הפריט היחידי אשר לו כללים מדוייקים הקבועים בחוק וחישוב הפיצוי הינו מתמטי גרידא. אין בסמכות בית המשפט להוסיף סכום כלשהו בסעיף זה, אפילו סבור הינו כי זה מקרה המצדיק תשלום גבוה יותר. כך אין גם בסמכותו להפחית סכום כלשהו אם סבר שהמקרה הינו קל יחסית. גובה הפיצוי עבור "כאב וסבל" מושפע מאחוז הנכות שנקבע, מספר ימי האישפוז וגילו של הנפגע. כל השאר אינו רלבנטי.