ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי שבדקה אותי קבעה, כי נותרה לי נכות נמוכה בעקבות התאונה ולדעתי קיפחה אותי. האם ניתן לעשות משהו שכן אני מבין שנכות זו מחייבת גם בתביעתי כנגד חברת הביטוח?

ראשית, ניתן למצות את הזכויות וההליכים במסגרת חוק הביטוח הלאומי. על החלטה של הוועדה הרפואית בדרגה הראשונה, ניתן להגיש ערעור אל הוועדה הרפואית לערעורים ובמקרה כזה כדאי לשקול ולהצטייד בחוות דעת של מומחה רפואי פרטי לתמיכה בטענותיך. אם נחלת אכזבה גם שם, ניתן לעיתים להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה אך בשאלות חוק בלבד. אם חלף זמן ניכר מאז קביעת הוועדה הרפואית ואתה סבור כי מצבך הוחמר והינו שונה כיום מזה שהיה עת הופעת לפני הוועדה, ניתן להגיש תביעה חוזרת בגין החמרת מצב. מיצית את כל ההליכים בפני הביטוח הלאומי עדיין קיימת האפשרות, אמנם קשה ונדירה, לעשות שימוש בהוראות הסיפא לסעיף 6ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולבקש מבית המשפט אשר בפניו הוגשה תביעתך, להתיר לך להביא ראיות לסתור את קביעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. דבר זה אפשרי אם תוכיח שלא התיחסו לכל התחומים בהם נפגעת או אם התעלמו ממיסמכים רפואיים מהותיים או שפגעו בכללי הצדק הטבעי. סתם טענה או אפילו חוות דעת, כי נכותך גבוהה יותר לא תועיל