ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

לפני שנים אחדות אחזה בי רוח שטות, נהגתי ברכב של חבר וגרמתי לתאונה בה נפצעתי. למרבה הצער לא היה לי עדיין רשיון נהיגה. האם אני זכאי לפיצוי כלשהו, אולי מ"קרנית"?

למרבה הצער, תצטרך לשאת בתוצאות רוח השטות שאחזה בך, עד סוף ימיך. החוק קובע מפורשות רשימה של מקרים שבהם הנפגע לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אחד מהמקרים הוא כאשר הנפגע היה מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו. אגב ,אם לא היה רשיון נהיגה מחמת שהרשיון פקע, עקב אי תשלום האגרה, לא תישלל הזכות לפיצויים ותוכל לקבל את המגיע לך. אם חלילה נהרג מי שנהג ברכב ללא רשיון, מצבם של מי שתלויים בו למחייתם טוב יותר, מבחינה זו בלבד כמובן, כי על פי סעיף אחר לחוק הם יהיו זכאים לפיצוי למרות שאבי המשפחה נהג ללא רשיון!