ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

נפגעתי בתאונת דרכים שעה שנהגתי ברכב שלי, בלא שהיה לי ביטוח בר תוקף, ועל כן ברור לי שאין לי זכות לקבל פיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אולי יש עצה אחרת?

עצה אחת בכל זאת קיימת אך רק במקרה שהיה מעורב עוד גורם באירוע התאונה. כלומר אם היתה זו תאונה עצמית - פגעת בעץ או ירדת לתעלה - אין לך תקנה, אך אם נפגעת על ידי רכב אחר ובתנאי שהוא אשם באירוע התאונה, ניתן לתבוע אותו על פי פקודת הנזיקין, תוך הוכחת אשמתו ובמידה שזו תוכח. אם ייקבע שאתה אשם תפסיד את תביעתך. אפשרות זו תיתכן משום שלא היה לך ביטוח. במקרה כזה לא חל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ועל כן לא חלות ההגבלות בדבר "יחוד העילה" כלומר למרות שמדובר בתאונת דרכים, אך בגלל שחוק הפיצויים לא חל קיימת האפשרות לתבוע את המזיק - הנהג השני - ובתנאי שהוא אשם, על פי

דיני הנזיקין הכלליים. אם כל האשמה תוטל על כתפיו של הנהג השני, עוד יצא מתוק מעז שכן סכומי הפיצויים יכולים בהחלט להיות גבוהים יותר זאת מאחר וההגבלות השונות של חוק הפיצויים אינן חלות!!