ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

נהגתי ברכב, ללא ביטוח בר-תוקף ופגעתי בעובר אורח שפנה בתביעה ל"קרנית" המשלמת לו את כל הפיצויים על פי החוק, האם אני פטור?

לא ולא. "קרנית" אמנם תשלם לנפגע את הפיצויים, על מנת שיהיה לו ממה להתקיים ובכך היא מתפקדת ככל חברת ביטוח אחרת, אך על פי החוק זכותה של "קרנית" והיא עושה שימוש בזכות זו, לתבוע חזרה מהנהג הפוגע את מלוא הסכומים ששילמה לנפגע, כולל כל ההוצאות שהוציאה בניהול המשפט. יוצא מן הכלל אחד יש בכל זאת (איך לא?) והוא כאשר הביטוח היה ביטוח שנתי (לא כתב כיסוי זמני) ותוקפו פג בתקופה של 30 יום לפני התאונה. אז אין בכוחה של "קרנית", על פי החוק, לחזור ולתבוע את הכסף מהנהג