ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

סכום הפיצויים שפסק לי בית המשפט נראה לי נמוך מאוד וברצוני לתבוע, את ההפרש, מהנהג באופן אישי. האם ניתן הדבר?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו חוק מיוחד במינו, במובן זה שהוא למעשה "כופה" עצמו על מי שנכנס לתוכו. בלשון החוק נקרא

הדבר "יחוד העילה", כלומר כל נזק כתוצאה מתאונת דרכים חייבים לתבוע אך ורק במסגרת חוק זה. אין כל עילה על פי חוק אחר כל עוד חל חוק הפיצויים. פועל יוצא מכך, שאין כל אפשרות לתבוע את הנהג שפגע בך בתביעה נפרדת או על פי חוק אחר, ברגע שהוגשה התביעה על פי חוק זה וכאמור אין אפשרות אחרת, תמצה את כל האפשרויות רק על פיו. התביעה על פי חוק הפיצויים מוגשת ממילא נגד הנהג וחברת הביטוח שלו, כך שאין כל אפשרות להוסיף ולתבוע את הנהג בנפרד, וזאת פרט ליוצא מן הכלל אחד, הקיים בכל זאת, והוא במקרה שנפגעת בתאונה שנגרמה במתכוון! אפשרות נדירה אשר לא זכור שנעשה בה שימוש