ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מה אם הנפגע אשם בלעדית באירוע התאונה. האם גם אז אצטרך להשיב את כל הכסף ל"קרנית", למרות שאיני אשם כלל בארוע התאונה?

אכן כך. בית המשפט העליון קבע כי הואיל ועקרון האשם אינו רלבנטי לחוק הפיצויים, אין מביאים כלל בחשבון שאלה זו ואף אם אינך אשם כלל באירוע התאונה וסתם "נקלעת" אליה שלא באשמתך תחוייב להחזיר את הכסף!