ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

חברי ואני משרתים יחד באותו בסיס של צה"ל, נסענו הביתה, בחופשה "רגילה" במכוניתי הפרטית ונפגענו בתאונה בדרך. ממי עלינו לתבוע פיצוי?

בהיותך חייל בשירות צבאי (סדיר או מילואים) חל עליך חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט - 1959 שעל פיו אתה זכאי לתבוע מקצין התגמולים את זכויותיך עקב הפגיעה בהיותך "תוך כדי ועקב" השירות הצבאי. אך התאונה הינה גם תאונת דרכים "רגילה" ועל כן אתה זכאי לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. למעשה שתי הדרכים פתוחות בפניך במקביל ועליך לבחור באחת מהן בלבד. אין באפשרותך לקבל פיצוי כפול. בחרת לפנות למשרד הבטחון (קצין התגמולים) - לא תוכל לתבוע על פי חוק הפיצויים ולהיפך. כדאי לשקול את העניין בזהירות ולהוועץ במומחה. כאן נעיר רק כי ההבדל היסודי נעוץ בכך שבמסגרת קצין התגמולים במשרד הבטחון תקבל קצבה חדשית בלבד, לכל ימי חייך (אם תקבע לך דרגת נכות גבוהה) וכן הנחות ופטורים שונים, וחשוב מכך - יהיה לך ליווי רפואי בעתיד כל אימת שתיזקק לו, בכל היקף. לעומת זאת, בתביעה על פי חוק הפיצויים, תקבל את כל המגיע לך ב"מכה אחת" על מנת שתעשה בכסף ככל הנראה בעיניך, אולם אם תידרש בעתיד לטיפול רפואי נוסף תוכל לקבלו רק אם הוא במסגרת "סל הבריאות". כל מה שמעבר לו יהיה על חשבונך, בתקווה שבעת חישוב הפיצוי המגיע לך, בין בפסק דין בין בפשרה הובא ענין זה בחשבון