ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

בעת נהיגה בדרך בינעירונית שמעתי רעש במכוניתי. נעצרתי בצד הדרך ויצאתי מן המכונית על מנת לבדוק מסביבה או בתחתיתה ואז, בהיותי מרוחק ממכוניתי מטרים אחדים, נפגעתי על ידי רכב חולף. כנגד מי אגיש התביעה?

לכאורה לפי תיאור הדברים בשאלה, יש להפנות את התביעה כנגד נהג הרכב שפגע בך בפועל ונגד חברת הביטוח שלו. אך לא כך סבר בית המשפט העליון! לאחר שהתלבט בפרוש הראוי שיש ליתן למונח "שימוש ברכב" המופיע בחוק, קבע בית המשפט כי הפעולה בה יצא הנהג החוצה ממכוניתו על מנת לבדוק מה ארע ולו במראה עיניים וללא כל מגע פיסי עם הרכב, פעולה זו עדיין נחשבת כ"שימוש" ברכב של אותו הנהג ולפיכך הנתבעת הנכונה הינה חברת הביטוח של אותו נהג שיצא מרכבו על מנת לבדקו ולא של הנהג שפגע בו בפועל