ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מעולם, לפני שנפצעתי בתאונה, לא השתתפתי בעבודות נקיון הבית. מאז שנפגעתי בתאונה אשתי נאלצת להעזר בעוזרת בית כיוון שאינה מספיקה לבצע את כל המוטל עליה, בין היתר מטלות שאני הייתי מבצע. האם אני, למרות היותי גבר, זכאי לתבוע פיצוי בגין עזרה בבית?

אין הדבר חסר סיכוי לחלוטין והוא תלוי במידה רבה בראיות ובעדויות שתביא בפני בית המשפט. כעקרון, גישת בתי המשפט הינה כי באשר לאישה שנפגעה וסובלת מנכות משמעותית, הפיצוי בגין עזרה בבית או תוספת עזרה בבית הוא כמעט אוטומטי. לא כך אצל גברים. אך אם תוכיח שאתה רווק שעסק בניקוי הבית וכיום זקוק לעזרה, או - בדוגמא אשר בשאלה - תוכיח כי נכון שאישתך היתה מופקדת על הניקיון והבישול אך אתה סייעת בעבודות אחרות המוטלות כיום עליה, בגלל הנכות שלקית בה בתאונה ועל כן היא זקוקה לעזרה בבית שקודם לתאונה לא הייתה קיימת, אז יש סיכוי סביר שבית המשפט יפסוק פיצוי כזה.