ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

חודשים אחדים לאחר שבעלי המנוח נהרג בתאונת דרכים, התחלתי לצאת לעבודה, דבר שמעולם לא עשיתי קודם לכן. האם דבר זה יובא בחשבון בעת חישוב הפיצויים המגיעים לי?

בעקרון, התשובה שלילית. לצורך קביעת גובה הפיצוי בתביעת תלויים "מצלמים" את המצב שהיה ערב התאונה וערב פטירת הבעל. אם האלמנה לא עבדה ולא היו לה תוכניות ממשיות לצאת לעבודה אזי מחשבים את ההפסד הכספי על בסיס אובדן הכנסת הבעל המנוח בלבד. אם האלמנה עבדה - יחול עיקרון "הקופה המשותפת" וחלקו של הבעל מתוך משכורתה של האשה שעתה נותר בידיה, לאחר פטירתו, יקוזז כנגד הפסדה בהכנסתו שאיננה. אם לאחר התאונה החליטה האלמנה - בלא חשיבות מה הניעה להחלטה זו - לצאת לעבודה, דבר שללא התאונה לא הייתה עושה, אין זה מענינו של המזיק ולא יובא בחשבון