ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

פגעתי בתאונה ונותרה לי נכות, אך יש רופאים הסבורים כי בניתוח קל ופשוט ניתן לתקן הפגם ולצמצם הנכות. האם אני חייב לבצע הניתוח וכתוצאה מכך אקבל פיצוי נמוך יותר?

הכל שאלה של מידה וסיכון. אתה אינך חייב לסכן את חייך ואת בריאותך ועל כן אם מדובר בניתוח שסיכוייו טובים אך לא מלאים והוא כרוך בהרדמה מלאה שסכנותיה בצידה, אין אתה חייב לעשות את הניתוח. אך אם לעומת זאת, מדובר בניתוח קל ופשוט שכל אדם יאמר כי הוא עניין של 'מה בכך' ואינו כרוך בהרדמה כללית אלא בטיפול אמבולטורי והרדמה מקומית וסיכוייו להפחתת הנכות כמעט ודאיים, כי אז אם תסרב לעבור את הניתוח עשוי ביהמ"ש להביא זאת בחשבון על ידי שיחשב הפיצוי על בסיס נכות נמוכה יותר, כזו שיכולה הייתה להיות לך לו עברת הניתוח. כך יהא הפיצוי נמוך יותר.