ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

אחי נפגע קשה ביותר בתאונת דרכים וכליותיו פסקו מלפעול ועל כן הוא מחובר לדיאליזה לכל ימיו. אני שוקל לתרום כליה לטובת אחי, אך חששי הינו מהשלכות כלכליות. היש סיכוי שאקבל פיצוי הגם שלא נפגעתי כלל בתאנה עצמה?

אולי מפתיע, אבל לפי תקדים יוצא דופן, התשובה חיובית. אתה תחשב כמיטיב הנזק - היינו כמי ששיפר או הקטין את נזקו של הנפגע. הגם שלא עשית כן בכסף אלא בגופך ממש. יש לך בהחלט עילה לתביעה כנגד חברת הביטוח להשבת נזקיך שיחושבו כדרך כל מי שנפגע בתאונה ונותר נכה עקב אובדן כליה. במקרה היחיד שהתפרסם עד כה היה הפיצוי הכולל, למעלה מ- 400,000 ₪