ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

האם הלכת "השנים האבודות" חלה ותופסת גם במקרים של תאונות דרכים? ומה הדין אם המקרה הנדון ארע לפני מועד מתן פסק הדין החדיש האמור לעיל?

אף לכך נתן בית המשפט העליון תשובה ברורה, בשני פסקי דין נוספים, בהם נקבע ברורות ומפורשות שהלכת "השנים האבודות" חלה ותופסת בכל סוגי תביעות הנזיקין בגין נזקי גוף וכך גם בתאונות דרכים. עוד הוסיף בית המשפט העליון וקבע שההלכה האמורה, חלה ומשפיעה גם על כל התביעות התלויות ועומדות אף אם התאונה או האירוע התרחשו לפני מועד פסק הדין האמור שקבע את העיקרון החדש ובלבד שטרם ניתן פסק-דין בעניין הנדון או שהעניין הסתיים בפשרה