ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

מה קורה אם חתמתי על הסכם פשרה או ניתן פסק דין לפני מועד מתן פסה"ד החדיש שהפך את היוצרות? האם ניתן לפתוח את העניין מחדש?

לא ולא. בית המשפט העליון השיב לאפשרות זו בשלילה.