ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

וכיצד מחשבים את גובה הפיצוי בעקבות העקרון החדש של "השנים האבודות"?

אף לכך השיב, ממש לאחרונה, בית המשפט העליון. בית המשפט הבחין בין שני מצבים, האחד בו למנוח לא היו 'תלויים' והאחר בו המנוח הותיר אחריו 'תלויים'. במקרה הראשון יעשה החישוב על בסיס השכר של המנוח טרם פטירתו, ואם לא היה כזה (כגון ילד צעיר) על בסיס השכר הממוצע במשק וממנו ילקחו בחשבון 30% אותם יש להוון לפי מספר השנים - עד למסימום של 46 שנות עבודה צפויות התואמות לגיל פרשיה 67 - ולעיתים יעשה היוון כפול. הסכום שיתקבל - כמה מאות אלפי שקלים - יצורף לסכומי התביעה האחרים. סך כל הפיצוי ישולם לעזבון של המנוח