ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

וכיצד יערך החישוב במקרה שהמנוח הותיר אחריו 'תלויים'?

במקרה כזה יערך החישוב לפי שיטת 'הידות' המסורתית והמוכרת המשמשת מזה זמן רב, בתביעות 'תלויים' שעיקרה כבר הוסבר. במקרה כזה, תוספת הפיצוי בעקבות הלכת "השנים האבודות" לא תהא משמעותית ביותר ולעיתים לא תהא תוספת כלל