ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

תביעת רשלנות רפואית

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

"בית קרדן", דרך מנחם בגין 154, ת"א, 64921

טלפון: 03-6911919

או מלאו את הטופס הבא, ואנו נחזור אליכם בהקדם:

תביעת רשלנות רפואית היא חלק בלתי נפרד מתחום דיני הנזיקין במערכת המשפט ובפרט חלק מתחום מערכת החוק, המשפט והפסיקה בתחום נזקי הגוף. היא שואבת את העקרונות היסודיים שלה מתחום דיני הנזיקין בכלל ונזקי הגוף בפרט אבל יש לה, לתביעת הרשלנות הרפואית, ייחודיות משלה המחייבת צבירת ידע, התמקצעות ועבודה קשה כדי לתת ללקוח שרות מקצועי.

תביעת רשלנות רפואית, ככל תביעת נזיקין, מתבססת על ההנחה שמי שנותן שירות רפואי יש לו אחריות כללית כלפיי הלקוח שלו, דהיינו החולה. זוהי חובת הזהירות המושגית. היא אף מתבססת על ההנחה שגם בעת מתן טיפול רפואי ספציפי כזה או אחר ע"י רופא לחולה קיימת חובת הזהירות מצד הרופא כלפיי החולה. חובת הזהירות הספציפית. אלא, שלא כל מקרה שנגמר בתוצאה לא טובה הוא בהכרח נכנס להגדרה של "רשלנות" או אף למעלה מכך. לעיתים, התוצאה הלא טובה היא בגדר "טעות" שיכולה לקרות במסגרת טיפול רפואי אשר לדאבוננו הרב אין בו 100% הצלחה.

כדי להוכיח את טענת הרשלנות הרפואית נדרשת עבודה רבה. בדיבורים לא בונים תביעת רשלנות רפואית וגם לא "על הדרך". אלו תביעות מהסוג שבדרך כלל צריך לעבוד קשה כדי לבנות אותן שלב אחר שלב, לבנה אחר לבנה. אין קיצורי דרך. למעט מקרים מיוחדים. הניסיון, כמו הניסיון הרב שיש למשרדנו, בהחלט מסייע מאד.

בהתחלה צריך לדלות מהלקוח, מבני המשפחה, מהחברים ומגורמים נוספים, ישירות ובעקיפין, כל בדל אינפורמציה שאפשר לקבל לגבי עובדות האירוע. צריך לערוך תשאול מפורט ככל הניתן לגבי השתלשלות האירועים. יש מקרים שבהם התערבות של עו"ד ואנשי עזר נוספים בשלבים המאד ראשונים של המקרה לשם הכוונת המשפחה לצורך שמירה על הראיות או איסוף ראיות יכולה לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון בתביעה העתידית.

בשלב השני של תביעת הרשלנות הרפואית חובה לערוך איסוף מלא, יסודי, מקיף ומדוקדק של כל החומר הרפואי הרלבנטי. אסור להתעצל וחייבים לבדוק ב"שבע עיניים" אם התקבל כל החומר. לפעמים לא נשלח מסמך מסויים בכוונה אבל לפעמים זו סתם חוסר שימת לב. צריך לחזור ולנדנד ולבקש. המסמך החסר, כבר קרה לא אחת, הוא זה שבסוף יעשה את העבודה.

השלב הבא שייך למומחים הרפואיים. המומחיות שלנו היא למצוא את המומחים הרפואיים המתאימים בכל תחום. הן בכל הנוגע לשאלת הרשלנות הרפואית, הן בשאלה האם קיים קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית לנזק שנותר ללקוח וכן בנוגע להערכת הנכות של הלקוח. הרבה פעמים ניזקק ליותר מחוות דעת אחת. אחת, תעסוק בשאלת הרשלנות והקשר הסיבתי והשנייה בשאלת גובה הנזק. בדרך כלל זו גם ההוצאה המרכזית של הלקוח בניהול התיק.

לאחר שתהיינה בידינו חוות הדעת נכין את כתב התביעה ונגיש אותו לבית המשפט. לאחר הגשת התביעה יתקיימו הליכים מקדמיים, הכוללים גילוי מסמכים ושאלונים, בדיקות של הנפגע ע"י מומחים רפואיים מטעם הנתבעים ובדרך כלל נעשים מאמצים במסגרת בית המשפט או במסגרת גישור למצא דרכים לפשרה. אם ההידברות אינה צולחת מחליט בדרך כלל בית המשפט על הגשת הראיות ונשמעות העדויות ובסופו של דבר ניתן פסק דין.

חשוב לדעת – ניהול תביעת רשלנות רפואית לוקח זמן. לעיתים מס' שנים. לעיתים תביעות רשלנות רפואית נדחות ע"י בתי המשפט. אולם, ככל שהתביעה אמיתית ומוצדקת וככל שהיא מבוססת על ראיות חזקות וחוות דעת רציניות וככל שההכנה להגשת כתב התביעה נעשית ביסודיות וברצינות כפי שאנו במשרד ילינק ושות' נוהגים לעשות מזה עשרות בשנים סיכויי ההצלחה הולכים ועולים.

בעולם המודרני בו אנו חיים, לכל אדם יש זכות לקבל את ההחלטות הנוגעות לבריאותו ולשלמות גופו בעצמו ומתוך מודעות והבנה מלאה של אופן הטיפול הרפואי המוצע.

להבדיל מהמקובל בעבר, אמירה כגון "הרופא יודע והוא יחליט מה נכון לעשות" אינה מקובלת עוד במדינת ישראל ב-20 השנים האחרונות.

כל אדם הניגש לבצע הליך רפואי, החל מניתוח מורכב וכלה בפעולות פשוטות יותר (ואף פעולות כגון הרדמה הנלווית לניתוח, הפריית מבחנה על שלביה השונים, ניתוחים כירורגיים פשוטים או ניתוחים פלסטיים, הזרקות שונות שיש בהן סיכון מסויים ועוד) נדרש לחתום על "טופס הסכמה" בו מפורטים הסיכונים השונים שעלולים להיווצר כתוצאה מהפעולה הרפואית שעתידה להתבצע.

הטפסים הקיימים כיום בידי הרופאים ובמוסדות הרפואיים השונים הינם טפסים שהוכנו (לאור נסיון העבר) על ידי המחלקות המשפטיות של בתי החולים וקופות החולים, ואשר החתימה עליהם מעידה, לכאורה, שלמטופל הוסברו כל הסיכונים וכל ההשלכות של ההליך שהוא עתיד לעבור.

אלא, שפסיקת בתי המשפט קבעה שעצם הצגת טופס חתום אינה מספיקה, וגם במקרים בהם אכן נחתם טופס ההסכמה, אין די בחתימה עליו:

  • חתימת הטופס צריכה להיעשות בפני הרופא המטפל לאחר קבלת ההסברים ולא בפני המזכירה או האחות.
  • על הרופא המטפל להסביר לחולה את תוכנו של הטופס לפני החתימה, לתת הסבר מפורט (באופן המותאם לרמת ההבנה של המטופל) על אופי
         הפעולה, הסיכונים הטמונים בה והסיכוי שאכן הסיכונים הללו יתרחשו.
  • הוטלה חובה על הרופא המטפל להסביר את אפשרויות הטיפול הנוספות וסיכויי ההצלחה שלהן לעומת הטיפול המוצע.

בית המשפט העליון קבע כבר בשנות ה-90 בפסק הדין בעניין ע"א 2781/93 דעקה נ' בית החולים "כרמל", חיפה, שנחשב לפסק הדין היסודי והחשוב בתחום זה, שהעדר "הסכמה מדעת" מצד המטופל לביצוע הפעולה הספציפית שמבוצעת בגופו, תקים לאותו מטופל אפשרות לתבוע את המטפל (הרופא, המרפאה, בית החולים) ולקבל פיצוי בגין "פגיעה באוטונומיה".

עוד קבע בית המשפט שניתן לפסוק פיצוי בגין "פגיעה באוטונומיה" ו"אי קבלת הסכמה מדעת" גם כאשר לא היתה רשלנות בהליך הרפואי עצמו !

הלכה זו של בית המשפט העליון הלכה והתחדדה ככל שהמודעות והחשיבות הניתנים לכבוד האדם וחירותו הולכים ומתפתחים כחלוף השנים, וזאת, בין השאר בשים לב לחקיקה הרלבנטית משנות ה-90 אליה הפנה בית המשפט בפסק הדין דעקה:

"הזכות לאוטונומיה מעוגנת בהכרה בערך האדם ובכבודו – ערכים שזכו לעיגון בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. זוהי "זכות מסגרת" – כלשונו של הנשיא ברק – המהווה למעשה מעיין נובע למכלול של זכויות שונות (ראו ברק בספרו הנ"ל (כרך ג) [76], בעמ' 357-361). הזכות לאוטונומיה מעוגנת גם בזכות לפרטיות (חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981). מן הזכות לאוטונומיה נגזרת זכותו של החולה לחירות ההחלטה באשר לגופו, לבריאותו ולקבלת טיפול רפואי (ראו חוק זכויות החולה, סעיפים 1 ו-13)".


כאמור, ככל שחולפות השנים, הולך ומתחזק המעמד של "זכות האדם על גופו" כראש נזק נפרד.

ניתן לראות זאת הן בסכומי הכסף הנפסקים עבור מטופלים שלא הוכחה בעניינם רשלנות רפואית, אולם מאידך ההליך בוצע בגופם מבלי לקבל "הסכמה מדעת" באופן מלא, וכן בהתפתחויות שונות בפסיקה לרבות הטלת חובה מוגברת להסביר היטב את כל ההשלכות וכל הסיכונים והטיפולים האפשריים האחרים, כשמדובר ב"ניתוח אלקטיבי" (ניתוח משפר איכות חיים כגון ניתוחי לייזר או ניתוחים קוסמטיים שונים).

כך למשל, בפסק הדין בענין "דעקא" שהזכרנו קודם, הפיצוי שנפסק עמד בזמנו (בשנת 1999) עבור פגיעה באוטונומיה ע"ס 15,000 ₪, ואילו כיום נפסקים בראש נזק זה בלבד אף סכומים המגיעים ל-250,000 ₪.

 

בתיקי רשלנות רפואית רבים מאוד המתנהלים במשרדנו במהלך השנים נטענת הטענה בדבר "פגיעה באוטונומיה" כטענה שגרתית, היות, וחרף החובה החוקית, פעמים רבות מטופלים מוחתמים על טפסי הסכמה בלא קבלת הסבר מקיף ואף בלא קבלת הסבר בכלל, על טיב הסיכונים העומדים בפניהם בעת קבלת הטיפול הרפואי ואפשרויות הטיפול האלטרנטיביות השונות העומדות לרשותם.

טענה זו נטענת במרבית המקרים בתיקים בהם לצד הפגיעה באוטונומיה התקיימה גם רשלנות רפואית, ואנו שואפים להשיג ללקוחותינו, בהתאם לפסיקה, פיצוי מירבי, הן עבור הפגיעה בגופם, שאירעה בעקבות הרשלנות הרפואית, וכן עבור הפגיעה באוטונומיה וביכולת הבחירה, שניטלה מהם.

 

בנוסף לתיקי הרשלנות הרפואית, טענה זו נטענת גם בתיקים הרבים המתנהלים במשרדנו ב"פרשת פרופ' היס" – שורה של תביעות נגד המכון הלאומי לרפואה משפטית העוסקות באלפי איברי-אדם שהושארו במכון לרפואה משפטית במשך שנים רבות ללא צורך ובלא קבלת הסכמת בני המשפחה לכך.

בע"א 5019/08, ליה בן צבי נ' פרופ' יהודה היס, בו ייצג משרדנו את התובעים, קבע בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי, שיש מקום לפסוק פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה בנפרד מהפיצוי בגין כאב וסבל או בגין היעדר הסכמה מדעת.

 

כל אדם שבוצע בגופו הליך רפואי בלא קבלת הסכמתו המלאה והמפורשת מוטב שייוועץ בעו"ד מיומן העוסק בתחום הרשלנות הרפואית, בכדי לשמוע האם קיימת לו עילת תביעה כנגד הרופא או המוסד הרפואי המטפל בגין רשלנות רפואית, מתן טיפול רפואי בלא "הסכמה מדעת" ופגיעה באוטונומיה.

ר' היתה ילדה ג'ינג'ית, חייכנית ומנומשת בת 11 בלבד. יום לפני שהוריה המודאגים לקחו אותה לבית החולים "ברזילי" היא עוד הספיקה לבלות עם חבריה בחוף הים באשקלון. בבוקרו של אותו יום שחור שבסיומו הובהלה לבית החוליםהיא בילתה בקייטנה. אחה"צ היא דיווחה על חולשה כללית, כאבי בטן ובחילות. כשהגיעה לבי"ח "ברזילי" סימנים של שטפי דם קטנים כיסו את רגליה ובגלל שהכונן ההמטולוגי לא נכח בבית החולים הוא המליץ בשיחת טלפון להעביר אותה למרכז הרפואי "סורוקה".

 

אבל שם התעלמו מהדיווחים שקיבלו מ"ברזילי", ביצעו אבחנות שגויות, לא שמו לב לתוצאות במעבדה ולא קראו למומחים מהבית. לאחר 12 שעות בלבד נפטרה ר' בבית החולים. גם וועדת בדיקה פנימית של בית החולים "סורוקה", אם כי בלשון מתונה יותר, וגם וועדה בדיקה שהוקמה ע"י משרד הבריאות, בלשון תקיפה מאד, קבעו, לאחר ששמעו את ההורים ואת נציגי משרדנו שייצג את ההורים בפני הוועדות הללו כמו גם במסגרת תביעת הנזיקין שנידונה בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי אירעה במקרה זה רשלנות חמורה שגרמה למותה של ר' בטרם עת.

 

המקרה של ר' הוא רקדוגמא אחת, כואבת מאד, מתוך מאות רבות של תיקים בהם ייצג משרדנו נפגעים כנגד המערכת הרפואית במסגרת תביעות רשלנות רפואית. תביעות אלו, שהפכו בשנים האחרונות לזירה הפופולרית בתחום דיני הנזיקין הן לחם חוקו של משרד "ילינק ושות' " מזה עשרות בשנים. מאז ומתמיד מייצג משרד "ילינק ושות' " נפגעים כנגד מערכת הבריאות ולמעשה התפתחות המשרד וצמיחתו מלווה את ההתפתחות של תחום המשפט והרפואה בישראל בכלל והרשלנות הרפואית בפרט ומכאן עושר ידיעתו וניסיונו של המשרד.

 

במהלך השנים טופלו ע"י משרד "ילינק ושות' " תביעות "רשלנות רפואית" במגוון רב של נושאים. בראש ובראשונה, המשרד מתמחה בניהול תיקי רשלנות רפואית בהריון ולידה. תיקים בהם נטען כי היה צורך לילד את התינוק לפניהזמן בו בוצעה הלידה בפועל על מנת למנוע תשניק לידה, תיקים בהם נגרם פרע – כתפיים עקב חילוץ לא נכון של העובר, תיקי "הולדה בעוולה"/"חיים בעוולה", תיקים בהם נגרם ליולדת נזק בתחום האורולוגי או בתחום הגאסטרו עקב ניהול רשלני של הלידה, תיקים בהם נגרם ליולדת נזק לאיברים הגניקולוגיים או אפילו ליכולת ההולדה או הפיריון העתידי עקב ניהול רשלני של הלידה וכו'.

 

באחד התיקים ייצג משרד "ילינק ושות' " הורים מהמגזר החרדי להם נולד, בהפתעה גמורה, זוג תאומות סיאמיות בלידה באחד מהמרכזים הרפואיים במרכז הארץ וזאת לאחר שבמעקב ההריון בקופ"ח לא התגלה הריון יוצא דופן זה הגם, שללא ספק, היה צריך לגלות אותו מבעוד מועד. בתיק זה, שהסתיים בפשרה, התמודד המשרד, מעבר לשאלות המשפטיות והרפואיות הרגילות, גם עם שאלות הלכתיות סבוכות תוך הגשת חוות דעת הלכתיות והסתמכות על פסקי הלכה ושילוב מושכל של הידע הייחודי של המשרד במשפט, רפואה והלכה וחיבורו עם טובת הלקוח וצרכיו.

 

בנוסף, המשרד צבר ניסיון רב בייצוג נפגעים בתביעות בתחום הקרדיולוגיה, הרפואה הדחופה, הפלסטיקה, העיניים, הכירורגיה, האונקולוגיה, הנוירוכירורגיה, הנוירולוגיה, האפילפסיה, הכליות, האורטופדיה, הפה והלסת, א.א.ג ועוד.

 

המשרד הגיש תביעות בשם בוגרים כמו גם בעניינם של קטינים תוך יצירת התמחות מיוחדת בטיפול בקטינים בעלי פגיעת ראש קשה. בנוסף, המשרד הגיש תביעות רשלנות רפואית בשם עזבונם של מנוחים, בעלי משפחות או רווקים, תוך התמקצעות בשאלות המיוחדות הנובעות מכך הן בכל הנוגע להוכחת הרשלנות של המוסדות הרפואיים וכן בכל הקשור להוכחת הנזק של הנפטרים.

 

התהליך של הטיפול בתיקי רשלנות רפואית הוא אחיד בכל התחומים:

 

שלב א' – למידה ראשונית של המקרה עם הלקוחות.

 

שלב ב' - איסוף קפדני של כל החומר הרפואי והאחר הרלבנטיים. זהו שלב קשה וחשוב ביותר שבו אנו אוספים ביסודיות את הרשומה הרפואית במלואה ומוודאים שיש בידינו את כל חומר הגלם הנדרש לצורך התביעה.

 

שלב ג' – לימוד החומר שהתקבל. לראות שאכן קיבלנו הכל, להחליט אם אין מקום לביצוע השלמות ולהבין בדיוק את המקרה העומד בפנינו בשילוב עם סיפור המקרה הנמסר ע"י הלקוח.

 

שלב ד' - איתור מומחה רפואי רלבנטי לתיק לצורך חוות דעת בתחום הרשלנות/אחריות ואח"כ גם לעניין גובה הנזק.

 

שלב ה' - הכנת כתב תביעה המבוסס, בין היתר, על חוות הדעת הרפואיות

 

שלב ו' – ניהול המשפט בדרך המקצועית ביותר כאשר כל האופציות על השולחן. ניהול המשפט עד לקבלת פסק הדין, מו"מ לפשרה על בסיס הצעה לפשרה של בית המשפט או ניהול התיק במסגרת גישור. הכל, לאחר הכנה מדוקדקת ומקצועית של התיק מכל היבטיו ובמטרה למקסם את הפיצוי עבור הלקוח.

 

כאמור, משרד "ילינק ושות'" טיפל ומטפל במגוון גדול מאד של תיקי רשלנות רפואית. מצד אחד, טיפלנו במקרה בו הוחלף בניתוח קרדיולוגי לילד בן 9 חודשים החמצן בחנקן בבי"ח הדסה "עין כרם".שם שאלת האחריות לא היתה שנויה במחלוקת אך ניהלנו מאבק חריף כדי למקסם את הפיצוי עבור הנפגע ואף למצות את הדין עם האחראים למקרה ומצד שני לא הרמנו ידייםבמקרה אחר בו טענו כי פגיעתו הקשה של ילד שהוא נכה בשיעור 100% נבעה מחסר בויטמינים ולא התייאשנו, הגם שניסו לרפות את ידינו, ובסופו של דבר, חרף טענות בדבר "חולשת" התביעה, הילד זכה לפיצוי נכבד. כי אנחנו לא נרתעים מאתגרים.

 

אם קרתה לכם או ליקירכם עוולה כתוצאה מפעולה של מערכת הבריאות, בבית החולים או בקופ"ח או במוסד רפואי אחר, אנחנו מזמינים אתכם לפגישת התייעצות ללא התחייבות. אנחנו מבטיחים להעמיד לרשותכם את הידע הרב שלנו בתחום הרשלנות הרפואית ואת הניסיון המצטבר שאין לו תחליף. אך מעל הכל אנחנו מקווים ומתפללים שיהיה לנו את הכוח ללוות אתכם ולתת לכם יחס אנושי, עצה טובה [לאו דווקא משפטית] ושרות מיוחד וחם שאנחנו חושבים ומאמינים שנתנו ללקוחותינו עד היום והוא מה שבאמת מייחד אותנו.