ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

"בית קרדן", דרך מנחם בגין 154, ת"א, 64921

טלפון: 03-6911919

או מלאו את הטופס הבא, ואנו נחזור אליכם בהקדם:

תאונת דרכים שאירעה לנפגע בדרכו מביתו לעבודה או מהעבודה לביתו, ובוודאי תוך כדי נסיעה במסגרת העבודה, מוגדרת כתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. בתאונה כזו, הכללים מעט שונים מתאונת דרכים שאינה קשורה כלל לעבודה.

למשל, נפגע ששוהה בביתו בחופשת מחלה זכאי להגיש תביעה להכיר בתאונה כתאונת עבודה ולקבל מהמוסד לביטוח לאומי "דמי פגיעה" – תשלום למשך עד 90 יום המשקף 75% משכרו של החודשי של הנפגע, מדי חודש, בהתאם לממוצע החודשים שקדמו לתאונה.

בנוסף, זכאי הנפגע להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מתאונה ולקבל, ע"פ דרגת הנכות שתיקבע לו, תגמולים מאת המוסד לביטוח לאומי.

להלן פירוט קצר אודות קביעות המוסד לביטוח לאומי :

 1. עבור נכות שבין 9% ל-19% יקבל הנפגע מענק חד פעמי
 2. עבור נכות שמ-20% ומעלה יקבל הנפגע קצבה חודשית למשך כל ימי חייו.
 3. הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע נכויות זמניות לתקופות שונות, בטרם קביעת הנכות הצמיתה.
 4. "ועדת הרשות" עימה מתייעצת הוועדה הרפואית רשאית להעלות את שיעור הנכות הרפואית במחצית לכל היותר (150%, כלומר, למשל, 30% במקום 20%) וזאת אם הגיעה למסקנה שהנכות שנקבעה פוגעת ביכולת של הנפגע לעסוק במשלח ידו או אם חלה ירידה בפועל בהכנסותיו.
 5. הזכאות כלפי המוסד לביטוח לאומי הינה "לכל החיים" ובמקרה של החמרה במצבו של הנפגע ניתן להגיש בקשה להחמרת מצב.
 6. עם קבלת אישור המוסד לביטוח לאומי ולפיה התאונה הוכרה כתאונת עבודה, הנפגע צריך להביא את האישור לסניף קופת החולים שלו, ומכאן והלאה כל שירות רפואי הקשור בתאונה זו והנמצא בסל הבריאות אמור להינתן בחינם.
 7. הנפגע זכאי לקבל מקופת החולים גם החזרים עבור תרופות ואביזרים הקשורים בתאונה, נסיעות לבדיקות ולטיפולים וכיו"ב.

חשוב לציין שכל סכום כסף שהנפגע מקבל מאת המוסד לביטוח לאומי יופחת מן התשלום שישולם ע"י חברת הביטוח.

בכל מקרה, הנפגע אינו יכול לבחור שלא להגיש תביעה כלל למוסד לביטוח לאומי, והשאלה הרלבנטית היא מתי יש להגיש את התביעה.

האם ומתי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי?

באשר לתביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה התשובה חיובית. הטופס נקרא בל/211 וניתן להורדה מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

באשר לתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (בל/200) המלצתנו היא שלא להגיש בשלב הראשון תביעה זו, ובכל מקרה להגישה רק לאחר היוועצות בעו"ד הבקיא בתחום, ונסביר דברינו.

בהתאם לסע' 6 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נכותו של הנפגע יכולה להיקבע באחת משתי הדרכים:

 1. ע"י מומחה/מומחים שימונו מטעם בית המשפט, בהתאם לסע' 6א' לחוק.
 2. "קביעה ע"פ דין" כשהדוגמא הבולטת לכך היא ע"י וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי- אגף נפגעי עבודה.

קביעת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מחייבת את בית המשפט ובמקרה כזה לא ימונו מומחים.

כמו כן, קשה מאוד, בהתאם לפסיקה, "להביא ראיות לסתור" את קביעת הוועד הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

לוועדות של המוסד לביטוח לאומי לא ניתן להציג שאלות הבהרה, ולא ניתן להזמינם לחקירה בבית המשפט על קביעתם.

בנוסף, הוועדות קובעות בחלק ניכר מהמקרים נכויות נמוכות יותר מקביעת המומחים מטעם בית המשפט, בין השאר, כי הוועדות אינן יכולות, ע"פ כלליהן, לפסוק "מחצית הסעיף" או סעיף מותאם.

לכן, משרדנו נוהג בדרך כלל, לאחר הסבר מפורט ומקיף לנפגע, להנחות את הנפגע שלא להגיש בשלב הראשון תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, ולעשות כן, במידת הצורך, רק לאחר שכבר נקבעו הנכויות בידי המומחים שמונו מטעם בית המשפט.

בכל מקרה, אין להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה מבלי להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום, שכן, להגשת תביעה כאמור יכולות להיות השלכות משמעותיות מאוד על הפיצוי שיקבל הנפגע מחברת הביטוח.

טופס בל/250 – ביטוח לאומי

זה כינויו של הטופס שאמור למלא המעביד של הנפגע, המאשר שהתאונה בה נפגע העובד אירעה תוך כדי עבודתו או בדרכו למקום העבודה או ממקום העבודה לביתו.

טופס זה ישמש את העובד, לאחר שנחתם ע"י המעביד, כדי להציגו בפני מח' נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי ובפני קופת החולים (שבתאונות עבודה – היא "זרועו הארוכה" של המוסד לביטוח לאומי) כדי לקבל שירות המגיע למי שהתאונה בה נפגע הוכרה כתאונת עבודה (לפירוט – ר' לעיל בפרק העוסק בכך).

תאונת עבודה – ימי מחלה

אדם שנפגע בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה זכאי לקבל מאת מעבידו/המוסד לביטוח לאומי (תלוי האם מדובר ב"מעביד גדול" בהתאם לכללי הביטוח הלאומי או לא) תשלום המשקף 75% משכרו למשך 90 הימים הראשונים בהם הוא מצוי באי כושר לעבודה.

תשלום זה אמור להיות משולם בלא שתקוזז מכסת ימי המחלה או ימי החופשה העומדים לזכות העובד, וע"כ, חשוב מאוד להסדיר עם המעביד קבלת טופס בל/250 ואת הכרת המוסד לביטוח לאומי בתאונה כתאונת עבודה, כמה שיותר מהר.

ככל שהנפגע זקוק לתקופת אי כושר העולה על 3 חודשים, הרי שניתן לקבל שכר ע"ח ימי מחלה או לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לקבוע את נכותו (נכות זמנית ולאחריה נכות צמיתה).

כניסה ל"מסלול" של קביעת נכות על ידי וועדה של המוסד לביטוח לאומי עשויה להיות בעייתית מאוד, כמפורט בפרק שדן לעיל בתאונות דרכים שהן גם תאונות עבודה, ומומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום כדי לדעת כיצד יוכל הנפגע למצות את זכויותיו בצורה הטובה ביותר האפשרית.

קביעת הנכות בתאונת עבודה:

כפי שפורט לעיל, בהתאם לסע' 6 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נכותו של הנפגע יכולה להיקבע באחת משתי הדרכים:

 1. ע"י מומחה/מומחים שימונו מטעם בית המשפט, בהתאם לסע' 6א' לחוק.
 2. "קביעה ע"פ דין" כשהדוגמא הבולטת לכך היא ע"י וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי- אגף נפגעי עבודה.

קביעת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מחייבת את בית המשפט ובמקרה בו נקבעה "קביעה ע"פ דין" לא ימונו, ברוב מוחלט של המקרים, מומחים רפואיים לקביעת נכותו של הנפגע.

כמו כן, קשה מאוד, בהתאם לפסיקה, "להביא ראיות לסתור" את קביעת הוועד הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

"הבאת ראיות לסתור" את קביעת הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי בפני בית המשפט תינתן במקרים חריגים מאוד (ולמעשה, כמעט ולא ניתנת) ואך ורק במקרים בהם שוכנע בית המשפט שלנפגע, שמיצה את כל אפשרויות הערעור על החלטות הוועדות הרפואיות, נגרם עיוות דין חמור.

לוועדות של המוסד לביטוח לאומי לא ניתן להציג שאלות הבהרה, ולא ניתן להזמינם לחקירה בבית המשפט על קביעתם. ניתן להגיש ערר (לוועדה רפואית לעררים – על קביעות רפואיות) וערעור לבית הדין לעבודה (על פגם משפטי שנפל בעבודת הוועדה) אולם, מדובר בהליכים משפטיים נוספים ונפרדים שאין כל סיבה שאדם שנפגע בתאונת דרכים יעסוק בהם.

בנוסף, הוועדות קובעות בחלק ניכר מהמקרים נכויות נמוכות יותר מקביעת המומחים מטעם בית המשפט, בין השאר, כי הוועדות אינן יכולות, ע"פ כלליהן, לפסוק "מחצית הסעיף" או סעיף מותאם.

לכן, משרדנו נוהג בדרך כלל, לאחר הסבר מפורט ומקיף לנפגע, להנחות את הנפגע שלא להגיש בשלב הראשון תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, ולעשות כן, במידת הצורך, רק לאחר שכבר נקבעו הנכויות בידי המומחים שמונו מטעם בית המשפט.

בכל מקרה, אין להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה מבלי להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום, שכן, להגשת תביעה כאמור יכולות להיות השלכות משמעותיות מאוד על הפיצוי שיקבל הנפגע מחברת הביטוח.