ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

פיצויים בתאונות עבודה

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

"בית קרדן", דרך מנחם בגין 154, ת"א, 64921

טלפון: 03-6911919

או מלאו את הטופס הבא, ואנו נחזור אליכם בהקדם:

לכתב התביעה המוגש בגין תאונת עבודה מצורפות חוות דעת של מומחה/מומחים רפואיים המעריכים את שיעור הנכות ממנו סובל הנפגע כתוצאה מהתאונה, שהיא הבסיס לקביעת גובה הפיצויים.

לאחר הגשת התביעה לבית המשפט ובמקרים בהם מדובר בפגיעה משמעותית, תוגש חוו"ד נגדית, שיכתוב מומחה שיבדוק את הנפגע מטעם הנתבעים, ולאחר מכן, יוערך הנזק לפי "ממוצע" כלשהו, או לפי קביעתו של מומחה שלישי, שימונה מטעם בית המשפט (להרחבה – ר' בפרק הדן במומחים רפואיים).

לאחר קביעת הנכות יעריך בית המשפט את הנזק לפי ראשי נזק ובהם:

 • כאב וסבל – נבהיר כי אין מדובר ב"מבחן סובייקטיבי" כמה הנפגע סבל אלא ב"טווחים" שנקבעו בפסיקת בתי המשפט כאשר הסכום המדויק נתון לשיקול דעתו של השופט הדן בתיק.
  הסכום שייקבע הוא תוצאה של: שיעור הנכות, גילו של הנפגע, ההפרעה התפקודית והפגיעה בהנאות החיים שנגרמו לו, עד כמה הפגיעה מפריעה לנפגע בפועל ומה היא מונעת ממנו לעשות, ועוד.
  להבדיל מתאונות דרכים, אין סכום "קבוע בתקנות" הזהה, בנכות מסוימת, בכל מקום, ובכל בית משפט ואצל נפגעים שונים אלא עוה"ד המייצג צריך לייצג את הנפגע ולטעון עבורו באופן הטוב ביותר האפשרי, עד כמה הנכות שנקבעה לו אכן מונעת ממנו ליהנות מדברים שונים מהם נהנה בעבר ולהסביר עד כמה הוא סובל מפגיעתו – דבר שיכול להשפיע על החלטת או הצעת בית המשפט בראש נזק זה.
 • הפסד השתכרות לעבר ולעתיד: ההפסד בראש נזק זה מחושב בהתחשב בגילו של הנפגע, מהות הפגיעה שנגרמה לו (שיעור הנכות שנקבע בשילוב עם משלח ידו ועיסוקו ובכלל זה הגדרות שונות של "נכות רפואית" ו"נכות תפקודית" – ר' להלן), גובה שכרו לפני התאונה ולאחריה, העתיד התעסוקתי שאמור היה להיות לו אלמלא התאונה, ההפסדים שנגרמו לו בפועל, ועוד.
  בהתאם לפסיקת בתי המשפט נפסק פיצוי גם על הפסדי פנסיה וזכויות סוציאליות.
 • הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד: כל נפגע עבודה זכאי לקבל מקופת החולים בה הוא חבר טיפולים רפואיים הכלולים בסל הבריאות (ר' להלן) וזאת בהתאם להסכם שקיים בין קופות החולים למוסד לביטוח לאומי הנושא בתשלום ההוצאות הללו.
  בהתאם לחומרת הפגיעה, לאופי הפגיעה, ולקביעות המומחים, בתי המשפט מוכנים להניח שהנפגע יזדקק לטיפולים שונים שאינם כלולים ב"סל הבריאות", ועל כן, בהתאם לנסיבות התיק, נפסק פיצוי עבור טיפולים ועזרים רפואיים להם יזדקק הנפגע.
  חשוב לציין כי נפגע עבודה זכאי לקבל את כל הטיפולים הרפואיים הכלולים בסל הבריאות בחינם, וכי הוא זכאי אף להחזר הוצאות מהמוסד לביטוח לאומי (באמצעות קופת החולים) עבור תרופות ועזרים רפואיים הקשורים בתאונה.
  כל סכום שהנפגע קיבל או יכול היה לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי לא ישולם, במסגרת תביעת הנזיקין, על ידי המזיק.
 • עזרת צד ג' בעבר ובעתיד: פעמים רבות הנפגע מתקשה בביצוע פעולות שונות הנובעות מהתאונה. העזרה לה נזקקים נפגעים שונים משתנה ממקרה למקרה – החל מעזרה וסיעוד לאורך כל שעות היממה – אצל נפגעים קשים, ועד העסקת עוזרת בית למס' שעות בשבוע לנפגע או נפגעת המתקשים במלאכות שיכולים היו לעשות לפני התאונה.
  בתי המשפט מפצים נפגעים בהתאם לחומרת הפגיעה והנכות שנקבעה, תקופת אי הכושר בה שהה הנפגע, הצורך שלו בעזרה שבא לידי ביטוי בעזרה שהוא לוקח בפועל ועוד, וגם כאן, חייב עו"ד המיומן בתחום לטעון את הטענות הנכונות, מבחינת הנפגע, באשר לעזרה לה הוא נזקק ויזקק למשך שארית ימי חייו.
 • בכל "ראשי הנזק" יש אפשרויות שונות לחישוב הנזקים. ככל שעורכי הדין הטוענים מטעם הנפגע מיומנים ומנוסים יותר, כך גם הטענות שייטענו בשם הנפגע והפסיקה אליה יופנה בית המשפט, יהיו המתאימים והרלבנטיים ביותר למקרה הנדון.

פוליסת תאונות אישיות/אבדן כושר עבודה/נכות מתאונה/ביטוח סיעודי- תאונת עבודה

לחלק מן הנפגעים קיימת, בנוסף לתביעה כנגד המזיק או המזיקים, גם אפשרות לתבוע ע"פ פוליסה פרטית או קיבוצית שעמדה בעת התאונה לזכותם: פוליסות תאונות אישיות או אבדן כושר עבודה, נכות מתאונה או ביטוח סיעודי שיש להם בחברת ביטוח.

פעמים רבות אנשים משלמים מדי חודש עבור פוליסות אלה, בין אם דרך מקום עבודה או באופן פרטי, וחובה לבדוק גם את אפשרות התביעה לפי פוליסות אלה, לפי הצורך, מיד לאחר התרחשות התאונה, ככל הניתן.

להבדיל מתגמולי הביטוח הלאומי (ר' להלן בפרק הדן בכך), תשלומים המשולמים לנפגע ע"פ פוליסת ביטוח, או בלשון אחרת "חוזה ביטוח", אינם מנוכים מן הפיצוי המשולם ע"י חברת הביטוח שביטחה את המעביד או את המזיקים האחרים, ולעיתים יכול אדם שנפגע ליהנות במקביל מכמה פוליסות או מכמה חלקים באותה פוליסה (למשל: תשלום עבור תקופת אי כושר, וכן תשלום עבור נכות צמיתה)

חשוב להדגיש ולציין שתקופת ההתיישנות בתביעות ע"פ פוליסה הינה, ככלל, 3 שנים מיום התאונה בלבד. לפיכך, חובה להביא בפני עורך הדין המטפל את כל המידע הרלבנטי, על מנת שיבדוק היטב את האפשרות להגשת תביעה גם לפי פוליסה פרטית שעמדה לזכות הנפגע. כמובן, שאפשר, בתחילה, למצות את הזכויות ישירות או באמצעות סוכן הביטוח ורק אם נתקלים בקושי מול חברת הביטוח או חו"ח אם חברת הביטוח דחתה את התביעה כדאי ורצוי לפנות לעו"ד.

נציין, כי ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות בהסכמת חברת הביטוח ובכתב, ובמקרים רבים קיבל משרדנו, אף למשך שנים, הארכה לתקופת ההתיישנות, עד שהתיק "בשל" לניהול מו"מ לסיומו.

למשל: ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות אצל נפגע תאונת עבודה עד שמתקבלות חוות דעת של המומחה שמונה מטעם בית המשפט/קביעת המוסד לביטוח לאומי. במקרה כזה, סביר שחברת הביטוח תקבל את חוות הדעת שנכתבו ע"י מומחה אובייקטיבי בתיק תאונת העבודה/קביעת המוסד לביטוח לאומי בקשר לאותה תאונה, אולם חובה להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום על מנת שיאמר לנפגע אילו מסמכים להעביר ואילו לא להעביר לחברת הביטוח, וזאת, על מנת שהנפגע יוכל לקבל את הפיצוי המקסימלי המגיע לו, בהתאם לפוליסה העומדת לרשותו.