ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין
homeFirstSlide

רשלנות חברה קדישא בשל החלפת גופות

משרדנו הגיש תביעת נזקי גוף נגד החברה קדישא ובית החולים וולפסון, בשם ילדיו, אחיו ונכדיו של קשיש בן 85, שנפטר.

טענת התביעה להתנהלות חמורה ורשלנית הבאה לידי ביטוי בהחלפה בין גופות נפטרים ובקבורתו של יקירם בקברו של מנוח אחר.

בנוסף, מבלי ליידע את התובעים, הוציאה החברה קדישא את המנוח מקברו ללא אישור משרד הבריאות, תוך ניסיון לטייח את עצם קבורתו. כפועל יוצא מכך, נטען בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד, מתמודדת משפחת המנוח עם תחושות קשות של פגיעה בכבודה, ובכבוד המנוח השוכב על משכבו בבית עולמו ואין לו מנוחה נכונה.  במסגרת התביעה התבקש בית המשפט לפסוק לתובעים פיצויים על נזקיהם הבאים לידי ביטוי בעיקר בפגיעה ובחילול כבוד המנוח, פגיעה בכבודם וברגשותיהם וכן בגין כאבם וסבלם.