השתלת / תרומת איברים

מאז ראשית שנות ה-2000 טיפל משרדנו, בהובלתו של עו"ד ד"ר שמואל ילינק, באופן אינטנסיבי במספר רב של תיקים העוסקים באספקטים שונים בחייהם של אנשים שעברו השתלת איבר או שנזקקו להשתלה שכזו ובבני משפחות המושתלים, וזאת, במגמה להקל ככל הניתן את סבלם של אנשים אלה, ולסייע להם להתמודד עם מחלתם.

בין שאר הפעילויות בתחום זה ניתן למנות:

  1. 1. תביעה תקדימית שהתנהלה בבית המשפט המחוזי בירושלים ולאחר מכן בבית המשפט העליון, בטענה (על סמך נימוקים משפטיים, מוסריים והלכתיים שונים ומגוונים) ולפיה על המדינה וקופות החולים לתת פיצוי כספי לבני משפחה אשר תרמו או יתרמו איבר לבן משפחתם שהיה זקוק לכך, וזאת, היות ואותם תורמים פעלו ופועלים ע"פ חובה חוקית ומוסרית להצלת חיים.
    מגמתה של תביעה זו הייתה, למעשה, העלאת שיעור התורמים מקרב כלל האוכלוסייה, כאשר השיעור הקיים הינו שיעור נמוך יחסית, בשל פחד של התורמים מפגיעה גופנית וכלכלית שתיגרם להם בגין התרומה.
  2. מעורבות רבה בהליכי חקיקה שונים בכנסת הנוגעים לתרומת איברים מתוך מגמה לסייע בהצלת חיים ע"י העלאת שיעור התורמים.
  3. עתירה לבג"צ ביחס למחיקת חלק מסעיפי חוק השתלת איברים המצוי כיום בתוקף, המונעים בפועל שליחת חולים רבים להשתלה בחו"ל במימון קופות החולים ועקב כך הגדלה משמעותית של מספר הממתינים להשתלה ושל מספר הנפטרים בעת ההמתנה.
  4. תביעות רבות כנגד קופות החולים וחברות ביטוח שונות הנתלות בטיעון של "סחר באיברים" על מנת לדחות תביעות של מבוטחים ששילמו עבור פוליסות ביטוח משך שנים, ובעת שנזקקו לתגמולי הביטוח נאלצו להוכיח שלא היה כל פסול בניסיונם להציל את חייהם על ידי קבלת תרומת איבר מאדם אחר.
  5. הופעות רבות בכנסים, בימי עיון ובערוצי התקשורת השונים, כתיבת ספר מקיף בנושא זה ע"י עו"ד ד"ר שמואל ילינק, מאמרים מקצועיים ומאמרים בעיתונות, על מנת להעלות למודעות הציבור את המצוקה בתחום תרומת האיברים והדרכים להתמודד עם מצוקה זו.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919