למשרד עו"ד ילינק ושות' ניסיון רב שנים בתחומי נדל"ן ומקרקעין. המשרד מטפל בכל הכרוך בעריכת הסכמים בקשר לבניה ופיתוח של מקרקעין (מכר, רכישה, שכירות, יזמות, שותפות, קבלנות וכו') וכן בייצוג קבלנים בפרויקטים לבניה, החל משלב ראשון של רכישת זכויות בקרקע, המשך בעריכת חוזים עם קבלני משנה, ליווי מול רשויות, מנהל מקרקעי ישראל ומשרדי ממשלה שונים וכלה ברישום בתים משותפים וזכויות הרוכשים בלשכות רישום המקרקעין.

עורכי הדין מייצגים את לקוחות המשרד בערכאות השונות לרבות בסכסוכים הנובעים מעסקאות מקרקעין, ליקויי בניה וכדומה. כמו כן, מייצג המשרד את לקוחותיו בעתירות מנהליות בנושאי תכנון ובניה ומסייע בקידום תוכניות בניה של קהל לקוחות המשרד על כל המשתמע מכך.

בשנים האחרונות זכה המשרד להישג תקדימי כאשר ערר, שהוגש בשם לקוח שהינו קטין על חיובו במס רכישה בגין רכישת דירה מכספי פיצויים בתיק נזיקין כאילו היא דירה שניה בתא המשפחתי, התקבל ומס הרכישה הופחת וחושב כדירה יחידה היות והדירה נרכשה רובה ככולה מכספי הקטין. בכך נחסכו לקטין עשרות רבות של אלפי ש"ח.

במסגרת פעילות המקרקעין וכהשלמה לה, המשרד עוסק גם במתן שירות ללקוחות בהגשת בקשות להשקעת כספי קטינים לבית המשפט לענייני משפחה ולאישור השקעה בנכסי נדל"ן בליווי תכניות השקעה, הערכות שמאי וכו'.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919