הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה

בעולם המודרני בו אנו חיים, לכל אדם יש זכות לקבל החלטות הנוגעות לבריאותו ולשלמות גופו בעצמו ומתוך הבנה מלאה של אופן הטיפול הרפואי המוצע.

להבדיל מהמקובל בעבר, אמירה כגון "הרופא יודע והוא יחליט מה נכון לעשות" אינה מקובלת עוד במדינה ישראל ב-20 שנה האחרונות.

כל אדם הניגש לבצע הליך רפואי, החל מניתוח מורכב וכלה בפעולות פשוטות יותר נדרש לחתום על "טופס הסכמה" בו מפורטים הסיכונים השונים העלולים להיווצר כתוצאה מהפעולה הרפואית שעתידה להתבצע.

הטפסים הקיימים כיום בידי הרופאים והמוסדות הרפואיים השונים הינם טפסים שהוכנו על ידי המחלקות המשפטיות של בתי החולים וקופות החולים, ואשר חתימה עליהם מעידה, לכאורה, כי למטופל הוסברו כל הסיכונים וההשלכות של ההליך אותו הוא עתיד לעבור.

אלא, שפסיקת בתי המשפט קבעה שעצם הצגת טופס חתום אינה מספיקה, וגם במקרים בהם אכן נחתם טופס ההסכמה, אין די בחתימה עליו:

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919

  • חתימת הטופס צריכה להיעשות בפני הרופא המטפל לאחר קבלת ההסברים ולא בפני המזכירה או האחות.
  • על הרופא המטפל להסביר לחולה את תוכנו של הטופס לפני החתימה, לתת הסבר מפורט (באופן המותאם לרמת ההבנה של המטופל) על אופי הפעולה, הסיכונים הטמונים בה והסיכוי שאכן הסיכונים הללו יתרחשו.
  • הוטלה חובה על הרופא המטפל להסביר את אפשרויות הטיפול הנוספות וסיכויי ההצלחה שלהן לעומת הטיפול המוצע.

בית המשפט העליון קבע כבר בשנות ה-90 בפסק הדין בעניין ע"א 2781/93 דעקה נ' בית החולים "כרמל", חיפה, שנחשב לפסק הדין היסודי והחשוב בתחום זה, שהיעדר "הסכמה מדעת" מצד המטופל לביצוע הפעולה הספציפית שמבוצעת בגופו, תקים לאותו מטופל אפשרות לתבוע את המטפל (הרופא, המרפאה, בית החולים) ולקבל פיצוי בגין "פגיעה באנטומיה". עוד קבע בית המשפט שניתן לפסק פיצוי בגין "פגיעה באוטונומיה" ו"אי הסכמה מדעת" גם כאשר לא הייתה רשלנות בהליך הרפואי עצמו!

בתיקי רשלנות רפואית רבים מאוד המתנהלים במשרדנו במהלך השנים נטענת הטענה בדבר "פגיעה באוטונומיה" כטענה שגרתית, היות, וחרף החובה החוקית, פעמים רבות מטופלים מוחתמים על טפסי הסכמה בלא קבלת הסבר מקיף ואף בלא קבלת הסבר בכלל, על טיב הסיכונים העומדים בפניהם בעת קבלת הטיפול הרפואי ואפשרויות הטיפול האלטרנטיביות השונות העומדות לרשותם.

טענה זו נטענת במרבית המקרים בתיקים בהם לצד הפגיעה באוטונומיה התקיימה גם רשלנות רפואית, ואנו שואפים להשיג ללקוחותינו, בהתאם לפסיקה, פיצוי מרבי, הן עבור הפגיעה בגופם, שאירעה בעקבות הרשלנות הרפואית, וכן עבור הפגיעה באוטונומיה וביכולת הבחירה, שניטלה מהם.

אם נגרם לך נזק כתוצאה מרשלנות רפואית בתחום האוטונומיה וההסכמה מדעת, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום הרשלנות הרפואית לצורך הגשת תביעה לבית המשפט.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919