רשלנות רפואית ברפואת המשפחה

לעיתים קרובות אנו נוטים להמעיט מחשיבות הפונקציה הנקראת "רופא משפחה" או בגילאים הצעירים, "רופא ילדים". אולם, לעמיתו של דבר, החשיבות של רופא המשפחה או רופא הילדים היא רבה מאוד בכל הנוגע לבריאות שלנו, ומכאן שגם האחריות של רופאי המשפחה כלפי המטופלים שלהם היא גבוהה.

בחלק מקופות החולים ההפניה לרופאים מקצועיים/מומחים נעשית בהכרח דרך רופא המשפחה ורק לאחר שהחולה/המבוטח פנה לבדיקה מקדימה אצל אותו הרופא. בדרך כלל רופאי המשפחה הם החזית של המערכת הרפואית הניצבת בפני החולה. הכתובת הראשונה בכל דבר ועניין כאשר מצב הבריאות משתנה.

רופא המשפחה צריך לעקוב אחר מצב הבריאות של החולה הפונה אליו, להיות ער לשינויים הבריאותיים העוברים עליו, להפנות אותו לבדיקות הנדרשות, לבדיקות דם תקופתיות, לבדיקות הקשורות לגילו ולבדיקות חשובות נוספות. על הרופא להביא את תוצאות הבדיקות לידיעת המטופל ולהגיע לאבחנות סבירות לגבי מצבו לאור תוצאות הבדיקות שנצברו אצלו.

אמנם, התביעות נגד רופאי המשפחה אינן רבות אך כבר הוגשו תביעות נגד רופאי משפחה בטענה כי לא עדכנו את המטופלים על תוצאות בדיקות, לא ביצעו אבחנות נכונות, לא הפנו בזמן לרופא מומחה או לבדיקת הדמיה חשובה ועוד. בתי המשפט, בערכאות השונות, חייבו את רופאי המשפחה באחריות יתרה כלפי מטופליהם.

אם נגרם לך נזק כתוצאה מרשלנות רפואית בתחום רפואת המשפחה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום הרשלנות הרפואית לצורך הגשת תביעה לבית המשפט.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919